Knjige
  Books

 

Novo izdanje!

2. izdanje, 2011. 

Nakon četiri godine rada izlazi drugo izdanje ovog kataloga kovanog i papirnog novca zemalja bivše Jugoslavije.

U novo izdanje su uključena sva izdanja kovanog i papirnog novca od 1848. godine do danas.

Osim redovnih izdanja, u katalogu su prikazana i prigodna izdanja, setovi, neizdane kovanice i novčanice, probe, varijante, česte makulature i druga neredovna izdanja, fantazijska izdanja, te literatura.

Mekani uvez, 19 x 12 cm, 1200 stranica, crno-bijele slike, hrvatski i engleski tekstovi.

autor: Zlatko Viščević

više

 

 

New edition!

2nd edition, 2011

After four years of work, new edition of this catalog of coins and banknotes of ex Yugoslavian countries is finished.

All coins and banknotes issued since 1849 until present day are included in this new edition.

Besides regular issues, this catalog elaborates: commemorative issues, sets, coins and banknotes not issued, trial strikes, varieties, common errors and other irregular issues, fantasy issues and numismatic literature.

Soft cover, 19 x 12 cm, 1200 pages, grayscale images, Croatian and English texts.

author: Zlatko Viščević

more

The Guide to Coins and Banknotes

of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia

Katalog kovanog i papirnog novca zemalja bivše Jugoslavije, redovna izdanja, prigodna izdanja, numizmatičke vrijednosti.

1. izdanje, 2007. 

Mekani uvez, 550 stranica, engleski tekst

autor: Zlatko Viščević

više

 

 

The Guide to Coins and Banknotes

of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia

Catalog of coins and banknotes of ex Yugoslavian countries, regular issues, commemorative issues, numismatic values.

1st edition, 2007

Soft cover, 550 pages, English texts

author: Zlatko Viščević

more

Kovani novac Republike Hrvatske

od osamostaljenja do danas

Katalog hrvatskog kovanog novca u razdoblju od 1993. do 2004., redovna izdanja, prigodna izdanja, specijaliteti, setovi, numizmatičke vrijednosti.

1. izdanje, 2004.

Mekani uvez, 138 stranica, hrvatski i engleski tekst

autor: Zlatko Viščević

  više 

 

 

Coins of the Republic of Croatia

from Independence to the Present Day

Catalog of Croatian coins from 1993 until 2004, regular issues, commemorative issues, special issues, sets, numismatic values

1st edition, 2004

soft cover, 138 pages, Croatian and English texts

author: Zlatko Viščević

more

       

 

 

 

 

 

 

 

Cijena zlata
Dnevna cijena zlata

Cijena srebra
Dnevna cijena srebra

 

Cijene su izražene u EUR za 1 gram (1 g) čistog zlata ili srebra.

 

 

 

 

Vi ste posjetitelj broj:

blog stats

 

  

© 2007 - 2011 Hrvatskanumizmatika.net │ All rights reserved │ SEO optimizacija za Google - It-Medija.com