Ustanovljavanje ordena narodnog heroja

Prije ustanovljavanja Ordena narodnog heroja postojalo je zvanje narodnog heroja, koje je ustanovljeno u prvoj godini narodnooslobodilačkog rata (Bilten Vrhovnog štaba br. 12-13 za decembar 1941. - januar 1942. godine).

Od početka narodnooslobodilačke borbe do ustanovljenja Ordena, zvanje narodnog heroja imala su 22 pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Ukazom o ustanovljenju Ordena narodnog heroja istovremeno je riješeno da svi borci, komandiri, komandanti i politički komesari koji su do tada nosili zvanje narodnog heroja dobiju Orden narodnog heroja.

Orden narodnog heroja ustanovljen je Ukazom Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije o odlikovanjima u narodnooslobodilačkoj borbi od 15. avgusta 1943. godine.

Njime se odlikuju borci i rukovodioci Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koji su se istakli besprimjernim heroizmom u borbi protiv narodnih neprijatelja i kao takvi predstavljaju oličenje junaštva, ponosa i slave naše nove vojske, i koji su i po svojim karakternim osobinama čisti, svijetli i omiljeni u vojsci i narodu.

Do Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine, odluke o proglašenju narodnih heroja donosio je Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije na prijedlog Vrhovnog štaba. Od 1945. godine, proglašavanje narodnih heroja vršio je Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, a od početka 1953. godine - predsjednik FNRJ.

Do danas, Ordenom narodnog heroja odlikovano je 1.322 borca i rukovodioca Narodnooslo-bodilačke vojske Jugoslavije (1.235 muškaraca i 87 žena).

Na prijedlog Vrhovnog štaba (Bilten Vrhovnog štaba br. 14-15 za februar-mart 1942. godine) CK KPJ je svojom odlukom od februara 1942. godine proglasio Petra Lekovića za prvog narodnog heroja Jugoslavije, još za njegova života.

Izvor: Herojima revolucije u ratu i miru, Zadrugar, Sarajevo, 1980.
Slika: Wikipedija

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja i značaka
Otkup ordena narodnog heroja - isplata odmah!
Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr