Red hrvatskog pletera

Red hrvatskog pletera

Red hrvatskog pletera je okrugla ispupčena medalja od pozlaćena srebra, promjera 31 mm, na čijem je licu središnja ploha od bijela emajla, obrubljena neprofiliranim pozlaćenim rubom, na koju je apliciran stilizirani križ promjera 34 mm, od zlatna tropruta pletera u čijim su krakovima ispune od crvena emajla. Na naličju Reda je unutar trake od tropruta pletera, po rubu natpis REPUBLIKA HRVATSKA, a u sredini HRVATSKI PLETER i redni broj odlikovanja. Red je ovješen ušicom i karikom o moariranu vrpcu od svilenog ripsa od naizmjeničnih crvenih i srebrnih kvadrata s osnove povijesna hrvatskog grba, širine 36 mm, složen u trokut.

Mala oznaka za odoru je od vrpce odlikovanja složene u vodoravnu pačetvorinu dimenzija 14 x 36 mm, u čijoj je sredini umanjeni otkov aplikacije u obliku križa s medalje, promjera 13 mm. Umanjenica odlikovanja je u obliku umanjena otkova križa s medalje, promjera 17 mm, ovješena o traku složenu u uspravnu pačetvorinu, dimenzija 40 x 12 mm.

Red hrvatskog pletera nosi se na lijevoj strani grudi, pri nošenju svečane odore oružanih snaga, službi državne uprave i redarstva, odnosno na građanskom svečanom večernjem odijelu. Mala se oznaka Reda hrvatskog pletera nosi na lijevoj strani grudi na odori oružanih snaga, službi državne uprave i redarstva. Umanjenica Reda hrvatskog pletera se može nositi u lijevom zapučku građanskog odijela, odnosno ako član Reda ima više odlikovanja na lijevoj strani suvratka. Žene odlikovane Redom nose umanjenicu na lijevoj strani grudi.

Na osnovi odredbi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, Red hrvatskog pletera je po važnosnom slijedu na 16. mjestu hrvatskih odlikovanja. Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, izrada IKOM, Zagreb.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja

Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!

Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr