Nepoznati brončani medaljon Dioklecijana

Prije nekoliko godina na obali Kupe u Sisku nađen je brončani medaljon cara Dioklecijana (284 - 305. g. n. e.). Medaljon je dosta dobro očuvan, s lijepom smeđe - zelenom patinom i jasnim natpisom na aversu, dok je natpis na reversu znatno teže pročitati.

Usporedbom s dostupnom literaturom (1 - 5), utvrđeno je da je ovaj medaljon Dioklecijana nepoznat i radi se vjerojatno o jednom od probnih kovova, koji je trebao biti predložak za kasnije kovanje medaljona koji nisu kovani.

Izgled medaljona je slijedeći:Av. IMP C DIOCL — ETIANVS AVG
Poprsje cara, i glava s lovor vijencem okrenuta nadesno: u simbolizirano prikazanoj nesrazmjerno sitnoj desnoj ruci drži žezlo s orlom na vrhu.

Rv. ROMAE A — (ETE)RNAE
Dva cara stoje jedan prema drugome ispred Jupiterova hrama i rukuju se iznad žrtvenika na kojem je volovska glava. Iza njih stoje njihovi cezari i također pružaju ruke jedan prema drugome. U podnožju je oznaka kovnice:

___________

* S I S


Težina: 17,9880 grama
Promjer: 32 milimetra

I na aversu i na reversu lijepo se vidi da je taj medaljon prekovan na medaljon nekog kasnorimskog cara, prema svemu sudeći na medaljon Dioklecijana iz ranije emisije vjerojatno kovanog u Sisku.
Izgled tog prijašnjeg medaljona vjerojatno je bio:

Av. Glava (Dioklecijana) cara s lovorvijencem okrenuta desno: prikazana glava je znatno manjeg promjera od kasnije prekovanog medaljona.

Rv. (MONE)TA (AVGG ET CAESS NN)    RIC VI, ili
(MONE)TA (IOVI ET HERCVLI AVGG) Trau 3272

Od slova može se gotovo sa sigurnošću pročitati MONETA dok se ostali tekst samo pretpostavlja na temelju poznatih medaljona. Sigurno je da se natpis reversa nastavlja, jer su slova sitna i prema položaju je očito da to nije bio uobičajeni tip medaljona kasnorimskih careva sa natpisom MONETA simetrično opisano uokrug reversa.

Zanimljivo je, da je opisani Dioklecijanov medaljon neobičan po svom reversu ROMAE AETERNAE. S tim reversom kovala je prema sadašnjem poznavanju samo kovnica Carthago za vrijeme kratkog vladanja protucara ALEXANDERA 311. g. n. e., znači oko 15 godina nakon kovanja ovog Dioklecijanovog nepoznatog medaljona.

Vrijeme kovanja opisanog, dosad nepoznatog medaljona Dioklecijana pada pod kraj 295. godine. Taj zaključak može se izvesti iz niza elemenata od kojih je najvažniji oznaka kovnice * SIS, koja je tipična za treću emisiju argenteusa iz kovnice Sisak, i koja je tekla najdalje do kraja 295. godine n. e. (Jeločnik), ili početka 296. godine.

Važno je napomenuti da je 294. godine uslijedio drugi dio Dioklecijanove novčane reforme i počelo je kovanje folesa. Prve emisije karakterizirao je sitnije prikazan portret cara.

Na našem medaljonu jasno se vidi da je prijašnji medaljon s reversom MONETA... imao sitnije prikazan portret te očito potječe iz godine 294, a na njega je kasnije prekovan naš medaljon sa ROMAE AETERNAE i portretom koji je već karakterističan za folese emisija iz 295. i 296. godine.

Da je ovaj medaljon u nekoj izravnoj vezi sa folesima, kao multipla folesa, dokaz je i to što je težina medaljona od 18 grama dvostruka težina prosječnog folesa kovnice Sisak (prema RIC - u težina kovanja folesa u Sisku u periodu 294 - 305. godine varira od 8,5 do 10,5 grama).

Držim da je opisani medaljon s reversom ROMAE AETERNAE probni otkov, ogledni primjerak, koji nije prihvaćen za redovnu emisiju kovanja, te je slučajno izbjegao žalosnu sudbinu daljnjeg prekivanja ili pretapanja, već je zajedno s otpacima izbačen u Kupu, na mjestu tadašnje kovnice, gdje je i pronađen gotovo 17 stoljeća kasnije.

Literatura
1. Sutherland and Carson; Roman Imperial Coinage, Vol. VI. Spink - London 1973
2. H. Cohen: Description historique des monnaies frappes sous l'empire romain, Vol. VI - VII, Paris 1888
3. Dr. Ivo Meixner: Medaljon cara Proba, Numizmatičke vijesti br. 14, Zagreb
4. A. Jeločnik: Najdba argenteusov zgodnje tetrarhije v Sisku, Ljubljana 1961
5. F. Gnecchi: Medaglioni romani, Milano 1912

Summary
Several years ago, there was found on the bank of the river Kupa, at Sisak, a bronze medallion of the Roman Emperor Diocletianus (284 - 305 A. D.). After having stated that in whole numismatic literature relating to the period of the Emperor Diocletianus there is not a trace of a coin of such a type, the author has set up the hypothesis that the said medallion represents one of the trial coinages for the subsequent minting of medallions in the Siscia (Sisak) mint.

Autor: Z. Habuš
Izvor: Numizmatičke vijesti, broj 32, Zagreb, godina 1974.


Otkup numizmatike - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377