Red kneza Branimira s ogrlicom

Red kneza Branimira s ogrlicom

Red kneza Branimira s ogrlicom izrađen je u obliku stepeničastog križa od srebra, veličine 60 x 43 mm. U križu je prikazan zabat oltarne pregrade iz crkve u Sopotu kod Benkovca (9. stoljeće), na kojem se knez Branimir spominje kao knez Hrvata: DUX CRUATORUM. U zabatu je križ ispunjen pleterom, a sa strane križa par ptica u heraldičkom stavu. Ispod ove kompozicije je pozlaćena srebrna pločica s imenom: BRANIMIR. Ime kneza Branimira je izvedeno prema natpisu s ulomka kamene oltarne pregrade iz 888. godine, koji je pripadao crkvi u Gornjem Muću u okolici Splita.

Na naličju reda je natpis u dva reda; REPUBLIKA HRVATSKA, okružen tropletim ornamentom. Znak Reda kneza Branimira nosi se na 35 mm širokoj lentici od svilenog moariranog ripsa, sastavljenoj od naizmjeničnih crvenih i bijelih kvadrata hrvatskog grba.

Mala oznaka Reda kneza Branimira s ogrlicom je vrpca reda dimenzija 14 x 35 mm, s pričvršćenom umanjenicom Reda promjera 14 mm. Umanjenica Reda kneza Branimira s ogrlicom je umanjeni otkov Reda, promjera 17 mm, ovješen na vrpcu široku 12 mm.

Red kneza Branimira s ogrlicom nosi se na svečanoj odori oružanih snaga i redarstva, odnosno na građanskom svečanom večernjem odijelu. Znak Reda nosi se ispod vrata. Mala oznaka se na odori oružanih snaga i redarstva nosi na lijevoj strani grudi. Umanjenica Reda kneza Branimira s ogrlicom se nosi u lijevom zapučku građanskog odijela, odnosno ako ima više umanjenica odlikovanja, na lijevoj strani suvratka. Žene nose umanjenicu na lijevoj strani grudi.

Na osnovi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, Red kneza Branimira s ogrlicom zauzima po važnosnom slijedu 6. mjesto, iza Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom. Autor idejnog rješenja je Miroslav Šutej, izrada Radionica primijenjenih umjetnosti, Zagreb.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.


Otkup srebnog novca - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377