Novac Aleksandra III Velikog (336-323 g. p.n.e)

Rijetko kog čovjeka u povijesti prati takva legenda kao sto je to slučaj sa Aleksandrom III. Njegovo začeće, rođenje, život i smrt obavijeni su legendom prošlih vijekova Da li je to vrijeme bogova omogućilo rođenje jednog toliko talentiranog vojskovođe, da li je svijet zaista bio toliko mali da jedna jedinka postane ideal mnogih kasnijih generacija?

Kada je rođen 22. lipnja 356. godine p.n.e, njegov otac Filip uveliko je eksploatirao rudnike zlata u brdima Pangeje, u Grčkoj i tako dobijenim zlatom i srebrom formirao čuvene makedonske falange.

Aleksandar je rastao okružen mistikom pošto je njegova majka Olimpijada tvdila da je on sin Zeusa-Amona, dok druga legenda govori da mu je otac bio Nekta-nebo II, poslijednji izbjegli faraon Egipta za koga se tvrdilo da će se kao mladić vratiti na tron ovog milenijskog kraljevstva. Razuzdanom Filipu ove priče prirodno da nisu godile.

Učenik Aristotela, sugovornik Demostena, mladi prijestolonasljednik obučavao se vještinama ratovanja u vrtovima i sumarcima Nimfi, okružen brojnim prijateljima, vršnjacima, budućim vojskovođama njegovih armija (Ptolomej, Nikanor, Diad, Klit, Lizimah, Parmenion...), a poslije smrti velikog kralja i sami kraljevi država i provincija.

Ubojstvom Filipa II, 336. g. p.n.e, tron Makedonije i Grčke zauzima mladi kralj. Suočen sa teškoćama zbog prazne državne blagajne, koju mu je raspusnim životom ostavio otac, Aleksandar vrši monetarnu reformu tako što izjednačava stope svih grčkih moneta, uzimajući za bazu srebro kojim je Grčka obilovala i uvodeći drahmu i tetradrahmu, koje će uskoro biti kovane u svim državama njegovog carsrva, čak i dugo poslije njegove smrti.
Ali, monetarna reforma nije zadovoljila Aleksandra. Njegove oči (kažu da da je jedno bilo plavo, a drugo crno) bile su uperene prema Perziji. Usputno osvajanje Balkana i prelazak preko Dunava bili su samo uvertira za pohod na Istok.

334. osvojena je Mala Azija, 333. Sirija i Fenikija, 332. Tir, Sidon, Gaza, zatim posjeta Jeruzalemu, gdje je po Talmudu i očekivan, a potom i u Egiptu. „Sin“ Zeusa-Amona u Egiptu biva okrunjen za faraona.

Tokom boravka u Egiptu Aleksandar je duboko u pustinji Sirije posjetio proročište Siuah. Povijest nije zabilježila kakva je pitanja postavljao i kakve je odgovore dobio. U pismu majci kaže da ce joj ispričati sve kada se bude vratio. Međutim umro je prije povratka u Makedoniju. Po povratku iz proročišta Aleksandar je je oko glave nosio dva ovnova roga prićvršćena zlatnom mrežicom, i od tada počinje kovanje novca sa predstavom rogova ovna na portretu. Simbol ovna vezan je za astrologiju, a prema proračunima koje je jos 1662. godine objavio Gadbari, kao datum rođenja Aleksandra utvrđena je noć između 22. i 23. lipnja između 22 i 24 sata, kada sunce ulazi u znak Lava i kada se na istoku pojavljuje znak Ovna. Ovan ce biti obnovitelj kulta Amona.

Kovanje zlatnog novca vršeno je i u prvim godinama vladavine mladog kralja, tako da su i u osvojenim zemljama cirkulirali zlatnici - stateri i Filipa II i Aleksandra. Osvajanjem Perzije i ubojstvom perzijskog cara Darija, ogromne količine zlata i drugih dragocjenosti došle su u posjed osvajača. U svim kovnicama carstva (Pela, Tir, Sidon, Vavilon, Aleksandrija egipatska,Suza, Ekbatana...) kuju se zlatnici; stater težine 8,5 g, polustater težine do 4,5 g, i četvrtina statera težine do 2,5 g. Na svim ovim modulima avers i revers su identični. Na aversu je prikazana boginja Atina sa šljemom na glavi, a na reversu Nika (Viktorija) sa vjencem u desnoj ruci i natpisom po vertikali pored boginje: ΒΑΣΙΛΕΩΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Osim zlatnog i srebrnog novca, kovana je i bronca na čijem aversu je glava Herkula sa lavljom kožom, dok je na reversu predstava tobolca, luka i toljage. Pad Perzije nije zadovoljio Aleksandra. Krenuo je prema Indiji, prešao Gang, ali se na nagovor vojske koja je prijetila pobunom odlučio na povratak. Želeći jedinstveno carstvo Aleksandar u Perziji u istom danu organizira svoju, ali i svadbu 10.000 svojih vojnika sa ženama Perzije. U toku priprema za novu ekspediciju na Afriku, 323. godine u Vavilonu Aleksandar III umire. Imao je samo 33 godine. Povijest kaže od groznice. Pseudo-Kalisten pretpostavlja da je otrovan. Čak i mjesto gde je sahranjen je misterija: Vavilon, Memfis, Aleksandrija...

Ako je vjerovati legendama, na pitanje kome ostavlja carstvo odgovorio je: „Najboljem“. Tko je to mogao biti poslije njega?

Novac sa njegovim likom kovali su mnogi njegovi ratni drugovi i vojskovođe, a potomak njegovog vojskovođe, Ptolomeja, je i egipatska kraljica, Kleopatra. A tu, blizu nas, preko Dunava u Dakiji, pronalaze se čuveni Lizimahovi zlatnici, a Lizimah je bio Aleksandrov vojskovođa. Legenda, mit i povijest nastavljaju da žive i poslije skoro 2500 godina.

Izvor: dinar, br. 14, SND, Beograd, 2000.

 


Otkup zlatnih dukata - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377