Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom je srebrni stilizirani kvadrat razvedenih oblih stranica ovješen vrhom o ušicu s karikom širine 7 mm, s motivom tropleta pletera s pet petlji.

Zlatni okrugli medaljon uokviren prepletom na bijeloj emajliranoj podlozi prikazuje kneza Trpimira s mačem o boku na bojnom konju u desno, na čijoj je prsnoj ormi stilizirani povijesni grb Hrvatske, kao vječni spomen na propovijedanje predestinacije redovnika Gottschalka koji tijekom boravka na Trpimirovu dvoru spominje pobjedonosni konjanički boj s bizantskim podanicima. U donjem dijelu istaknuta profilirana prepleta koji tvori rub medaljona promjera 32 mm je natpis TRPIMIR.

Medaljon je položen u središte bogata srebrna pletera u čijim je probojima podloga od crvena emajla, koji tvori osnovu razvedena i zaobljena kvadrata Reda, promjera 57 mm.

Na naličju Reda je u sredini okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojega je natpis REPUBLIKA HR-VATSKA i redni broj odlikovanja.

Red je ovješen o ogrlicu od moarirana svilena ripsa od naizmjeničnih crvenih i srebrnih kvadrata s povijesna hrvatska grba, širine 36 mm.

Osmerokraka srebrna Danica sa 8 srebrnih i 16 zlatnih zraka je promjera 80 mm. U sredini Danice je znak Reda promjera 57 mm. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes i redni broj Reda.

Mala oznaka za odoru je od svilenog moariranog ripsa u bojama ogrlice, složena u vodoravnu pačetvorinu dimenzija 14 x 36 mm, s umanjenim otkovom medaljona promjera 13,5 mm.

Umanjenica Reda je umanjeni otkov Danice promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama ogrlice, složenu u okomitu pačetvorinu dimenzija 40 x 12 mm.

Red je zajedno s Danicom, malom oznakom i umanjenicom pohranjen u kutiji na čijem je poklopcu s vanjske strane državni grb i natpis REPUBLIKA/HRVATSKA a s unutarnje strane natpis RED/KNEZA TR-PIMIRA/S OGRLICOM/I DANICOM.

Red kneza Trpimira nosi se na ogrlici oko vrata, a Danica na lijevoj strani prsa na svečanoj odori oružanih snaga Republike Hrvatske, odori organa državne uprave i redarstva, odnosno na građanskom svečanom večernjem odijelu.
Mala se oznaka Reda nosi na lijevoj strani grudi na odorama oružanih snaga, službi državne uprave i redarstva.

Umanjenica Reda se može nositi u lijevom zapučku građanskog odijela, odnosno ako odlikovani ima više odlikovanja, na lijevoj strani suvratka.

Žene odlikovane Redom nose umanjenicu na lijevoj strani grudi.

Na osnovi odredbi članka 6. Zakona, Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, je po važnosnom slijedu na 5. mjestu hrvatskih odlikovanja.

Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, izrada Radionica primijenjenih umjetnosti, Zagreb.

 

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997. 


Cijena zlatnika dukata - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377

  • Ispis