Susret filatelista i numizmatičara u Zagrebu

Klub prijatelja klasičnih maraka, Hrvatsko numizmatičko društvo i Klub prijatelja telefonskih kartica „Zagreb 97“ pozivaju vas na

Veliki susret filatelista i numizmatičara u subotu 09.11.2013. od 9 do 15 sati

u Zagrebu u Pučkom otvorenom učilištu „Zagreb“, Ulica grada Vukovara 68

ULAZ SLOBODAN

Informacije i rezervacije: tel. 092 1608508
ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Koja je čistoća zlatnih dukata? - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377

Prigodni novac od srebra i zlata izdan povodom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013

Hrvatska narodna banka izdaje zlatni i srebrni kovani novac u povodu obilježavanja stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji 1. srpnja 2013.

Prigodni zlatni kovani novac izdaje se u apoenu od 1000 kuna, u količini ne većoj od 3.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 3.000.000,00 kuna.

Prigodni srebrni kovani novac izdaje se u apoenu od 100 kuna, u količini ne većoj od 4.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 400.000,00 kuna.

Prigodni zlatni kovani novac bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu 7,00 grama i promjer 22 milimetra.

Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s lica izgleda ovako: unutar kružne podloge prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. Postojeća arhitektura pčelinjih saća dograđena je novom, dvadeset osmom ćelijom, unutar koje je podloga u obliku kvadratića na koji je položena zvjezdica, što na taj način simbolizira završni čin pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao nove, dvadeset osme članice. Kružno, uz vanjski rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE“. U donjem središnjem dijelu, uz rub, ispisan je datum „1. VII. 2013.“.

Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s naličja izgleda ovako: u desnom polukrugu dinamički je prikaz tri zvjezdice koje se djelomično preklapaju, kao fragment zastave Europske unije koja na plavoj podlozi ima dvanaest zlatnih zvjezdica koje predstavljaju solidarnost naroda Europe. U središnjem dijelu, uz gornji rub, prikaz je grba Republike Hrvatske. Desno od prikaza grba, polukružno uz rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA“. U središnjem dijelu, uz donji rub nalazi se oznaka nominalne vrijednosti „1000“ i naziv novčane jedinice „KUNA“.

Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna gladak.

Prigodni srebrni kovani novac bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac od 100 kuna imat će masu od 20,00 grama i promjer od 34 milimetra.

Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna s lica ima istovjetni izgled kao i zlatni kovani novac od 1000 kuna.

Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu, uz gornji rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA“. U sredini, ispod natpisa, prikaz je grba „Republike Hrvatske“. Lijevo od prikaza grba ispisana je oznaka nominalne vrijednosti „100“, a desno naziv novčane jedinice „KUNA“. Ispod prikaza grba, u devet redaka, ispisani su skraćeni nazivi dvadeset sedam država članica Europske unije: „AUSTRIJA BELGIJA BUGARSKA CIPAR ČEŠKA REPUBLIKA DANSKA ESTONIJA FINSKA FRANCUSKA GRČKA IRSKA ITALIJA LITVA LATVIJA LUKSEMBURG MAĐARSKA MALTA NIZOZEMSKA NJEMAČKA POLJSKA PORTUGAL RUMUNJSKA SLOVAČKA SLOVENIJA ŠPANJOLSKA ŠVEDSKA UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE“. Uz donji rub smješten je prikaz triju zvjezdica kao fragment sa zastave Europske unije.

Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 100 kuna gladak.

Autor je idejnog i likovnog rješenja za zlatni kovani novac od 1000 kuna i srebrni kovani novac od 100 kuna Damir Mataušić, akademski kipar.

Izvor: Hrvatski novčarski zavod i Narodne novine 

 


Koliko vrijedi zlatni dukat? - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom je srebrni stilizirani kvadrat razvedenih oblih stranica ovješen vrhom o ušicu s karikom širine 7 mm, s motivom tropleta pletera s pet petlji.

Zlatni okrugli medaljon uokviren prepletom na bijeloj emajliranoj podlozi prikazuje kneza Trpimira s mačem o boku na bojnom konju u desno, na čijoj je prsnoj ormi stilizirani povijesni grb Hrvatske, kao vječni spomen na propovijedanje predestinacije redovnika Gottschalka koji tijekom boravka na Trpimirovu dvoru spominje pobjedonosni konjanički boj s bizantskim podanicima. U donjem dijelu istaknuta profilirana prepleta koji tvori rub medaljona promjera 32 mm je natpis TRPIMIR.

Medaljon je položen u središte bogata srebrna pletera u čijim je probojima podloga od crvena emajla, koji tvori osnovu razvedena i zaobljena kvadrata Reda, promjera 57 mm.

Na naličju Reda je u sredini okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojega je natpis REPUBLIKA HR-VATSKA i redni broj odlikovanja.

Red je ovješen o ogrlicu od moarirana svilena ripsa od naizmjeničnih crvenih i srebrnih kvadrata s povijesna hrvatska grba, širine 36 mm.

Osmerokraka srebrna Danica sa 8 srebrnih i 16 zlatnih zraka je promjera 80 mm. U sredini Danice je znak Reda promjera 57 mm. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes i redni broj Reda.

Mala oznaka za odoru je od svilenog moariranog ripsa u bojama ogrlice, složena u vodoravnu pačetvorinu dimenzija 14 x 36 mm, s umanjenim otkovom medaljona promjera 13,5 mm.

Umanjenica Reda je umanjeni otkov Danice promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama ogrlice, složenu u okomitu pačetvorinu dimenzija 40 x 12 mm.

Red je zajedno s Danicom, malom oznakom i umanjenicom pohranjen u kutiji na čijem je poklopcu s vanjske strane državni grb i natpis REPUBLIKA/HRVATSKA a s unutarnje strane natpis RED/KNEZA TR-PIMIRA/S OGRLICOM/I DANICOM.

Red kneza Trpimira nosi se na ogrlici oko vrata, a Danica na lijevoj strani prsa na svečanoj odori oružanih snaga Republike Hrvatske, odori organa državne uprave i redarstva, odnosno na građanskom svečanom večernjem odijelu.
Mala se oznaka Reda nosi na lijevoj strani grudi na odorama oružanih snaga, službi državne uprave i redarstva.

Umanjenica Reda se može nositi u lijevom zapučku građanskog odijela, odnosno ako odlikovani ima više odlikovanja, na lijevoj strani suvratka.

Žene odlikovane Redom nose umanjenicu na lijevoj strani grudi.

Na osnovi odredbi članka 6. Zakona, Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, je po važnosnom slijedu na 5. mjestu hrvatskih odlikovanja.

Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, izrada Radionica primijenjenih umjetnosti, Zagreb.

 

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997. 


Cijena zlatnika dukata - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377

Velered kralja Petra Krešimira IV s lentom i Danicom

Velered kralja Petra Krešimira IV s lentom i Danicom

Velered kralja Petra Krešimira IV s lentom i Danicom je srebrni stilizirani kvadrat razvedenih oblih stranica položen na prekrižene srebrne mačeve promjera 69 mm, ovješen vrhom u ušicu s karikom širine 7 mm. s motivom tropleta pletera s pet petlji.

Zlatni okrugli medaljon promjera 29 mm, uokviren troprutim pleterom na bijeloj emajliranoj podlozi pri kazuje kralja Petra Krešimira IV. s krunom i mačem u desnoj i križem u lijevoj ruci kako stoji na stiliziranom pramcu ratnoga broda na kojem je natpis KREŠIMIR IV, personifikaciji snage Hrvatske u Krešimirovo vrijeme.

Medaljon je položen u središte bogata srebrna pletera u čijim je probojima podloga od plava emajla, koji tvori osnovu razvedena i zaobljena kvadrata znaka Velereda, promjera 55 mm.

Na naličju Velereda je u sredini okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojega je natpis REPUBLIKA HRVATSKA i redni broj odlikovanja.

Velered je ovješen o lentu širine 100 mm, uvezanu u dvostruki uresni čvor u bojama državne zastave, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije široke pruge od zlatna pletera širine 10 mm.

Osmerokraka srebrna Danica sa 8 srebrnih i 16 zlatnih zraka je promjera 90 mm. U sredini Danice je znak Velereda promjera 55 mm. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes i redni broj Velereda.

Mala oznaka za odoru je od svilenog moariranog ripsa u bojama državne zastave, slijedom boja s lijeva na desno, složena u vodoravnu pačetvorinu dimenzija 14 x 36 mm, s umanjenim otkovom Danice promjera 13, 5 mm.

Umanjenica Velereda je umanjeni otkov Danice Velereda promjera 17 mm ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama lente, složenu u okomitu pačetvorinu dimenzija 40 x 12 mm.

Velered je zajedno s Danicom, malom oznakom i umanjenicom pohranjen u kutiji na čijem je poklopcu s vanjske strane državni grb i natpis REPUBLIKA HRVATSKA, a s unutarnje strane natpis VELERED KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV S LENTOM I DANICOM.

Velered kralja Petra Krešimira IV nosi se ovješen o lentu s desna ramena na lijevi bok a Danica na lijevoj strani prsa, na svečanoj odori oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno na građanskom svečanom večernjem odijelu.

Mala oznaka Velereda nosi se na lijevoj strani grudi na odori oružanih snaga i redarstva.

Umanjenica Velereda se može nositi u lijevom zapučku građanskog odijela, odnosno ako odlikovani ima više odlikovanja, na lijevoj strani suvratka.

Žene odlikovane Veleredom nose umanjenicu na lijevoj strani grudi.

Na osnovi odredbi članka 6. Zakona, Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom je po važnosnom slijedu na 3. mjestu hrvatskih odlikovanja.

Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, izrada Radionica primijenjenih umjetnosti, Zagreb.

 

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

 


Gdje prodati zlatne dukate? - Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377