Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je osnovan 10. siječnja 1992. godine.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je jedinstveni Red zbog dvojakog oblika; za poginule i za nestale.

Lice Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je posrebrena danica s dvanaest krakova u čijem je središnjem polju znak Reda. Znak Reda za poginule je pozlaćeni vijenac koji čini troplet isprepleten hrastovim lišćem, na koji je uzdužno okomito postavljen pozlaćeni mač. U sredini znaka Reda nalazi se pozlaćeni grb Republike Hrvatske.

Na naličju je geslo Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana za poginule u ratu, stanju izravne ratne opasnosti ili u miru: NAVIK ON ŽIVI Kl ZGINE POŠTENO i redni broj dodijeljenoga odlikovanja.

Lice Reda za nestale tijekom Domovinskog rata je jednako licu Reda za poginule, osim što je pleter posrebren. Na naličju je redni broj odlikovanja.

Promjer zvijezde Reda Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana je 55 mm.

Znak Reda čuva se u posebnoj kutiji plave boje na čijoj je gornjoj strani natpis zlatnim slovima RED PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA. Red je položen na iskošenu podlogu presvučenu plavim baršunom na kojoj je:

- za poginule za hrvatsku državu u ratu, stanju izravne ratne opasnosti ili u miru, zlatna pločica s imenom odlikovanoga Redom i geslom NAVIK ON ŽIVI Kl ZGINE POŠTENO.

- za nestale tijekom Domovinskog rata, srebrna pločica s imenom nestale osobe.

Znak Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se dodjeljuje zajedno sa svečano urešenom ispravom.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se dodjeljuje, slijedom čl. 31. Zakona o odlikovanjima i priznanjima - užoj obitelji odlikovanog Redom slijedećim redosljedom: bračni drug, djeca, unuci, roditelji, braća i sestre - a ukoliko odlikovani Redom nema uže obitelji, čuva se u Odjelu za odlikovanja, odnosno slijedom prijedloga Državnoga povjereništva Republike Hrvatske predaje se na pohranu odgovarajućoj ustanovi.

Ukoliko se ustanovi da je neki od odlikovanih Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana sa posrebrenim pleterom poginuo, njegovoj obitelji se dodjeljuje Red sa zlatnim pleterom, a obitelj vraća Odjelu za odlikovanja Red sa srebrnim pleterom. Ukoliko se božjom voljom u Domovinu vrati koji preživjeli od već odlikovanih Redom sa srebrnim pleterom, vraća Red Odjelu za odlikovanja i priznanja.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se ističe prilikom komemoracija posvećenih odlikovanima, odnosno na istaknutom mjestu u domu obitelji odlikovanoga.

Prilikom isticanja Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, isti je Red na osnovi zakonskih odredbi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske po važnosnom slijedu na 10. mjestu.

Autor idejnog rješenja je stručna skupina kovnice IKOM, Zagreb, gdje se odlikovanje i izrađuje.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja i značaka

Otkup kovanicaotkup novčanicaotkup odlikovanja - isplata odmah!

Otkup zlatnikaotkup srebrnjakaotkup ordena i medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr

Prigodni srebrni novac 150 kuna 2013. - 2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu

FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu

Hrvatska narodna banka izdala je u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom iz Zagreba prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna u povodu održavanja Svjetskoga nogometnog prvenstva 2014. u Brazilu.

Opis lica: u središnjem dijelu stiliziran je prikaz brazilskog mravojeda, službene maskote Svjetskoga nogometnog prvenstva 2014. U gornjoj polovini, iznad prikaza maskote, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA“. U donjoj polovini, lijevo od maskote, u dva retka, ispisana je nominalna vrijednost „150“ i naziv novčane jedinice „KUNA“. Desno od maskote, u istoj razini kao i oznake nominalne vrijednosti i naziv novčane jedinice, prikaz je grba Republike Hrvatske. U središnjem dijelu, uz donji rub, oznaka je godine „2013.“

Opis naličja: u središnjem dijelu prikaz je službenog amblema Svjetskoga nogometnog prvenstva u Brazilu. Kružno, uz rub, ispisan je tekst „FIFA SVJETSKO PRVENSTVO 2014“. U donjem polukrugu, u dva retka, ispisan je tekst „FIFA WORLD CUP BRASIL“.

Propis na temelju kojeg se izdaje ovaj kovani novac definira lice i naličje suprotno numizmatičkim pravilima.

Prigodni srebrni kovani novac je izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebrni kovani novac ima masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara. Obod novca je gladak i ima utisnute tehničke podatke „Ag 925/1000 24 g ø 37 mm PP HNZ“. Maksimalna količina otkovanih primjeraka ne smije prelaziti 10000 primjeraka, odnosno ukupni iznos od 1.500.000,00 kuna.

Autor je idejnoga i likovnog rješenja srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Matej Pašalić, akademski kipar.

Prigodni srebrni kovani novac iz pušten je u prodaju 25. ožujka 2014.

Izvor: Narodne novine

Otkup srebrnjaka, srebrnog novca

Otkup srebrnjaka, otkup srebrnog novca, otkup srebrnih medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr